☰ Menu
Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach
Herb Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach

Czwartek 24.01.2019

zaawansowane

Rejestracja internetowa

INTERNETOWY SYSTEM REJESTRACJI
OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJACYCH PRACY

Zapoznaj się krok po kroku z zasadami rejestracji przez internet.

 

I Pełna rejestracja internetowa

Informacja dla osób posiadających podpis kwalifikowany lub profil zaufany e-PUAP


Krok 1. Przygotowanie dokumentów niezbędnych do rejestracji i wykonanie skanów.


Krok 2. Wypełnienie formularza.

Aby dokonać rejestracji, należy wejść na stronę https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup?idJednostki=22050, wybierać “Zgłoszenie do rejestracji osoby bezrobotnej” lub “Zgłoszenie do rejestracji osoby poszukującej pracy” i wypełnić formularz.

Dostęp do ww. modułu jest możliwy również przez stronę www.pup.kartuzy.pl.

Należy zwrócić szczególną uwagę na podanie adresu e-mail oraz wpisanie kodu z obrazka zabezpieczającego.

Wniosek należy opatrzyć:

  • bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, z zachowaniem zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym albo
  • podpisem potwierdzonym profilem zaufanym elektronicznej platformy usług administracji publicznej, albo
  • podpisem osobistym weryfikowanym za pomocą ważnego certyfikatu podpisu osobistego, o których mowa w przepisach o dowodach osobistych.

Do wniosku należy dołączyć zeskanowane dokumenty niezbędne do rejestracji.

Rejestracja nastąpi z dniem przesłania kompletnego wniosku. Serwis dostępny jest całą dobę.


Krok 3. Rejestracja.

Na podstawie wypełnionego formularza i załączonych skanów dokumentów pracownik urzędu dokona rejestracji z dniem przesłania formularza. W przypadku zaistnienia wątpliwości lub braku wymaganego dokumentu, osoba zostanie wezwana do uzupełnienia dokumentów.


Krok 4. Wydanie decyzji i wyznaczenie terminu obowiązkowej wizyty u pośrednika pracy.

Pracownik urzędu pracy wydaje stosowną decyzję, podpisuje ją podpisem kwalifikowanym i umieszcza na koncie osoby rejestrującej się. Wyznaczony jest również termin obowiązkowej wizyty na stanowisku pośrednika pracy. Osoba zarejestrowana winna potwierdzić (za pośrednictwem systemu) otrzymanie decyzji i informacji o terminie wizyty w urzędzie. W przypadku braku potwierdzenia urząd w terminie 7 dni wyśle za pośrednictwem poczty decyzję i wezwanie na wizytę.


II Rezerwacja terminu wizyty

Informacja dla osób nie posiadających podpisu kwalifikowanego lub profilu zaufanego e-PUAP


Krok 1. Przygotowanie dokumentów niezbędnych do rejestracji (lista dokumentów do pobrania poniżej).


Krok 2 . Wypełnienie formularza i rezerwacja terminu wizyty w urzędzie pracy.

W module https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup?idJednostki=22050 wybieramy “Zgłoszenie do rejestracji osoby bezrobotnej” lub “Zgłoszenie do rejestracji osoby poszukującej pracy” i wypełniamy formularz. Należy zwrócić szczególną uwagę na podanie adresu e-mail oraz wpisanie kodu z obrazka zabezpieczającego. System wyznaczy termin wizyty w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kartuzach na odpowiednim stanowisku w terminie nie dłuższym niż 7 dni. System pozwala na wydrukowanie informacji, jako dowód rezerwacji wizyty do rejestracji.


Krok 3. Wizyta w Urzędzie Pracy w celu dokonania rejestracji.

Należy punktualnie stawić się w wyznaczonym dniu i godzinie z kompletem wymaganych dokumentów w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Kartuzach na stanowisku nr 22. Na podstawie okazanych dokumentów i ich weryfikacji pracownik rejestrujący wyda decyzję o nadaniu statusu osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy. Po zarejestrowaniu, osobie bezrobotnej zostanie wyznaczona data wizyty u pośrednika pracy.

WAŻNE: Nie dokonuje się rejestracji osób, które:

  • nie zgłoszą się punktualnie na wyznaczony dzień i godzinę,
  • nie przedłożą wymaganych dokumentów, o których mowa w pkt 1-4.

 

Pobierz listę dokumentów DOKUMENTY POTRZEBNE DO REJESTRACJI (PDF, rozmiar 30KB)

Wytworzył:
Bożena Bronk
Udostępnił:
Adam Kwidzyński
(2011-05-20 12:49:57)
Ostatnio zmodyfikował:
Anna Kowal
(2015-05-29 14:05:27)
 

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X