☰ Menu
Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach
Herb Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach

Wtorek 11.12.2018

zaawansowane

Prace społecznie użyteczne

Zgodnie z art. 73a usta 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001 z późn. zm.) na wniosek gminy starosta może skierować osobę bezrobotną bez prawa do zasiłku korzystającego ze świadczeń pomocy społecznej do wykonywania prac społecznie użytecznych w miejscu zamieszkania lub pobytu w wymiarze 10 godzin w tygodniu.

Prace społecznie użyteczne – oznacza to prace wykonywane przez bezrobotnych bez prawa do zasiłku na skutek skierowania przez starostę organizowane przez gminę w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, organizacjach lub instytucjach statutowo zajmujących się pomocą charytatywną lub na rzecz społeczności lokalnej. (art. 2 ust 1 pkt 23a w/w ustawy)

Szczegółowe zasady organizacji prac społecznie użytecznych zostały uregulowane Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 października 2005 r. w sprawie trybu organizowania prac społecznie użytecznych (Dz. U Nr 210, poz. 1745).


Procedura
  1. Starosta zawiera z gminą porozumienie dot. wykonywania prac społecznie użytecznych.
  2. Kierownik ośrodka pomocy społecznej sporządza listę bezrobotnych bez prawa do zasiłku, którzy mogą zostać skierowani do wykonywania prac społecznie użytecznych i przekazuje ją do PUP
  3. PUP weryfikuje listę osób pod katem spełniania warunków i kieruje wskazane osoby do wykonywania prac społecznie użytecznych
Osoba bezrobotna bez prawa do zasiłku, która odmówi bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji wykonywania prac społecznie użytecznych traci status osoby bezrobotnej na okres 90 dni (art. 33 ust 4 pkt 3 ww. ustawy).

Zgodnie z art. 11 ust 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r, o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.) nieuzasadniona odmowa wykonywania prac społecznie użytecznych (…) może stanowić podstawę do odmowy przyznania świadczenia, uchylenia decyzji o przyznaniu świadczenia lub wstrzymania świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

Bezrobotnemu nie posiadającemu prawa do zasiłku przysługuje świadczenie w wysokości nie niższej niż 8,10 zł za każdą godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych. Świadczenie nie przysługuje za okres niewykonywania pracy, w tym za okres udokumentowanej niezdolności do pracy.

Starosta refunduje gminie ze środków Funduszu Pracy do 60% minimalnej kwoty świadczenia z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych.

 

Wytworzył:
Małgorzata Bronk
Udostępnił:
Adam Kwidzyński
(2003-06-13 08:33:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Anna Kowal
(2015-04-21 13:59:18)
 

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X