☰ Menu
Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach
Herb Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach

Czwartek 24.01.2019

zaawansowane

Refundacja stanowisk pracy

Wnioski o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy rozpatrywane będą w trybie konkursowym. Wniosek o refundację może złożyć przedsiębiorca, który działa na rynku co najmniej 6 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku oraz w tym okresie nie zmniejszył zatrudnienia z przyczyn niedotyczących pracowników oraz nie zmniejszył wymiaru czasu zatrudnionym pracownikom. spełnia wszystkie warunki do udzielenia pomocy de minimis.

Podstawą ubiegania się o wsparcie jest złożenie stosownego wniosku wraz z załącznikami w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kartuzach, właściwym ze względu na siedzibę wnioskodawcy lub ze względu na miejsce wykonywania pracy przez skierowanego bezrobotnego.

Na tworzone miejsca pracy w ramach refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego będą kierowane osoby spełniające warunki projektów, w ramach których realizowane będą wnioski. O warunkach dotyczących potencjalnych kandydatów do zatrudnienia (osób bezrobotnych) urząd informuje przy ogłaszaniu naboru wniosków.

Planowana kwota środków na rok 2019  – 536 000 zł

W ramach tych środków planowane jest wyposażenie lub doposażenie 28 stanowisk pracy

Planowane terminy naboru wniosków:

  •  I nabór wniosków – luty 2019 r.
  • II nabór wniosków – sierpień/wrzesień 2019 r.

Wsparcie finansowe będzie przyznawane w kwocie nie wyższej niż 20 000 zł.

Wniosek oraz Zasady dokonywania refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego przez Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach do pobrania w zakładce DOKUMENTY/ DLA PRACODAWCY 


 

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X