☰ Menu
Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach
Herb Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach

Czwartek 24.01.2019

zaawansowane

Zaświadczenia

ZAŚWIADCZENIA

Urząd Pracy wydaje osobie zarejestrowanej jako bezrobotna zaświadczenie o okresie zarejestrowania, pobierania zasiłku i stypendium oraz o wysokości tych świadczeń w poszczególnych latach kalendarzowych.

Wnioski o wydanie zaświadczenia wydawane są w informacji urzędu pracy.

Można też złożyć wniosek za pośrednictwem poczty.

We wniosku należy podać:

  • Aktualne dane osobowe ( imię, nazwisko i PESEL )
  • Dane osobowe z okresu rejestracji ( jeżeli uległy zmianie )
  • Adres korespondencyjny
  • Dokładnie określić, czego zaświadczenie ma dotyczyć
  • Określić sposób odbioru zaświadczenia: osobiście czy drogą pocztową

Wniosek musi być podpisany.

Termin realizacji – z reguły natychmiast, a w uzasadnionych przypadkach może zostać wyznaczony termin odbioru zaświadczenia.

Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach informuje, iż jako organ administracji publicznej zobowiązany jest do stosowania ustawy z dnia 16 listopada 2016r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 1827).

W związku z powyższym w oparciu o przepisy tej ustawy będzie pobierana opłata skarbowa od niektórych zaświadczeń wydawanych przez tutejszy Urząd.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tj. Dz.U.  2016r., poz. 1827) nie podlega opłacie skarbowej…

W sprawach nie wymienionych wyżej istnieje obowiązek zapłaty opłaty skarbowej, który ciąży na osobach fizycznych, jeżeli w skutek dokonanego przez nich zgłoszenia lub na ich wniosek wydaje się zaświadczenie.

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej od wydania zaświadczenia powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia.

Wysokość opłaty skarbowej od zaświadczenia wynosi 17 zł.

Opłatę skarbową należy wpłacić na rzecz
Urzędu Miejskiego w Kartuzach, 83-300 Kartuzy, ul. gen. J. Hallera1

numer konta: 93 1020 1811 0000 0102 0188 9476

Dowód wpłaty powinien zawierać dane osoby, składającej wniosek o wydanie zaświadczenia oraz określać przedmiot, od którego dokonuje się opłaty (np. Jan Kowalski – opłata skarbowa za zaświadczenie z PUP w Kartuzach).

Zwolnione od opłaty skarbowej są między innymi osoby, które składając wniosek o wydanie zaświadczenia przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.

Wytworzył:
Bożena Bronk
Udostępnił:
Adam Kwidzyński
(2003-06-25 08:31:10)
Ostatnio zmodyfikował:
Maciej Hang
(2018-04-23 08:51:01)
 

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X