☰ Menu
Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach
Herb Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach

Wtorek 11.12.2018

zaawansowane

Szkolenia

Powiatowy Urząd Pracy organizuje szkolenia w celu podniesienia kwalifikacji zawodowych i innych kwalifikacji osób bezrobotnych/poszukujących pracy, zwiększających szansę na podjęcie lub utrzymanie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej, w szczególności w przypadku:
  • braku kwalifikacji zawodowych;
  • konieczności zmiany lub uzupełnienia kwalifikacji;
  • utraty zdolności do wykonywania pracy w dotychczas wykonywanym zawodzie;
  • braku umiejętności aktywnego poszukiwania pracy.
 
 
RODZAJE SZKOLEŃ 
Powiatowy Urząd Pracy organizuje szkolenia:
  1. grupowe – realizowane w oparciu o plan szkoleń grupowych przygotowany na każdy rok, 
  2. indywidualne wskazane przez osobę wnioskującą - mogą być organizowane, w przypadku gdy osoba uprawniona uzasadni celowość tego szkolenia (w szczególności poprzez gwarancję zatrudnienia po szkoleniu), 
  3. z zakresu umiejętności poszukiwania pracy.


Egzaminy i licencje

 

Powiatowy Urząd Pracy może finansować koszty:
  1. egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń , określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych,
  2. uzyskania licencji niezbędnych do wykonywania danego zawodu, w przypadku gdy wnioskodawca uzasadni celowość finansowania egzaminów i licencji (w szczególności poprzez gwarancję zatrudnienia).
 
Aby pobrać Druki wniosków i Zasady organizacji i finansowania szkoleń, realizacji bonów szkoleniowych, finansowania kosztów egzaminów, licencji oraz studiów podyplomowych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kartuzach przejdź do zakładki DOKUMENTY/ DLA KLIENTA INDYWIDUALNEGO
 
 
 

 
Trójstronna umowa szkoleniowa - 
NOWA FORMA POMOCY!
 
Trójstronna umowa szkoleniowa, to umowa zawarta pomiędzy urzędem pracy reprezentującym starostę, pracodawcą i instytucją szkoleniową.
 
trójstronna umowa szkoleniowa pomiędzy pracodawcą, PUP i instytucją szkoleniową
 
Dotyczy sfinansowania kosztów szkolenia wskazanego przez pracodawcę. Pracodawca określa zakres wymaganych umiejętności i kwalifikacji. Zobowiązuje się do zatrudnienia bezrobotnego po odbytym szkoleniu.
 

 

Wytworzył:
Małgorzata Bronk
Udostępnił:
Adam Kwidzyński
(2003-06-13 08:33:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Anna Kowal
(2015-05-29 14:19:45)
 

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X