☰ Menu
Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach
Herb Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach

Czwartek 24.01.2019

zaawansowane

Informacja dla Pracodawcy

PRACODAWCO!!!


W niniejszym dziale znajdują się wszelkie informacje przydatne do tego aby zgłosić wolne miejsce pracy, pozyskać wykwalifikowanego pracownika, czy też skorzystać z proponowanych przez urząd form wsparcia przy zatrudnianiu osób bezrobotnych lub znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy.
Zapraszamy do zapoznania się z poniższymi informacjami, a w razie jakichkolwiek pytań pracownicy naszego urzędu są do Państwa dyspozycji i służą fachową pomocą.

 

TO WARTO WIEDZIEĆ!!!

 

  • Pracodawca, to jednostka organizacyjna, chociażby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudniają one co najmniej jednego pracownika. Zarówno pracodawca jak i przedsiębiorca w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, w ramach świadczonych przez powiatowy urząd pracy usług może korzystać z pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego oraz z instrumentów rynku pracy wspierających podstawowe usługi rynku pracy;
  • Oferta pracy to wolne od wymagań naruszających zasadę równego traktowania w zatrudnieniu, w rozumieniu przepisów prawa pracy, zgłoszenie przez pracodawcę do powiatowego urzędu pracy co najmniej jednego wolnego miejsca zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w określonym zawodzie lub specjalności w celu uzyskania pomocy w znalezieniu odpowiedniego pracownika;
  • Odpowiednia praca to zatrudnienie lub inna praca zarobkowa, które podlegają ubezpieczeniom społecznym i do wykonywania których bezrobotny ma wystarczające kwalifikacje lub doświadczenie zawodowe lub może je wykonywać po uprzednim szkoleniu albo przygotowaniu zawodowym dorosłych, a stan jego zdrowia pozwala mu na ich wykonywanie oraz łączny czas dojazdu do miejsca pracy i z powrotem środkami transportu zbiorowego nie przekracza 3 godzin, za wykonywanie których osiąga miesięcznie wynagrodzenie brutto w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy.
 

I TO JEST WAŻNE!!!

  • Pracodawcy nie mają obowiązku informowania urzędu pracy o wolnych miejscach zatrudnienia, uzyskiwania od kandydatów do pracy oświadczeń o pozostawaniu w rejestrach urzędów pracy oraz powiadamiania urzędów pracy o zatrudnieniu bezrobotnego.;
  •  Pracodawcy nie opłacają składek na Fundusz Pracy za zatrudnionych pracowników powracających z urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego lub urlopu wychowawczego w okresie 36 miesięcy począwszy od pierwszego miesiąca po powrocie z urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego lub urlopu wychowawczego.

 

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Adam Kwidzyński
(2013-06-24 14:08:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Adam Kwidzyński
(2013-06-24 14:19:12)
 

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X