☰ Menu
Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Sobota 25.09.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zakres działania

Powiatowa Rada Rynku Pracy w Kartuzach jest organem opiniodawczo-doradczym Starosty Kartuskiego w sprawach polityki rynku pracy.

Do zakresu działania Powiatowych Rad Rynku Pracy należy w szczególności:

1. inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnego i produktywnego zatrudnienia,
2. ocena racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy,
3. opiniowanie opracowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach propozycji przeznaczenia środków Funduszu Pracy będących w dyspozycji samorządu powiatu i sprawozdań z ich wykorzystania,
4. opiniowanie wniosków o umorzenie należności,
5. ocenianie okresowych sprawozdań z działalności PUP,
6. opiniowanie celowości realizacji programów specjalnych, biorąc pod uwagę w szczególności:
    a) liczbę osób objętych programem i kryteria doboru tych osób,
    b) zakładane rezultaty programu specjalnego, w tym przewidywana efektywność kosztową i zatrudnieniową,
    c) koszty realizacji programu specjalnego, w tym poszczególnych przedsięwzięć,
7. opiniowanie proponowanych przez Starostę zmian realizacji programów specjalnych,
8. celowość realizacji Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w art. 62a ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, biorąc pod uwagę w szczególności:
     a) kryteria doboru bezrobotnych,
     b) zakładane efekty realizacji Programu Aktywizacja i Integracja. 

Wytworzył:
Anna Kowal
(2015-05-06)
Udostępnił:
Kowal Anna
(2015-05-06 12:30:54)
Ostatnio zmodyfikował:
Kowal Anna
(2015-05-06 12:32:47)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 709368