☰ Menu
Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Sobota 25.09.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Klauzula informacyjna - Poręczyciele

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych – Poręczyciele

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwanym RODO) informuję, iż:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach, 83-300 Kartuzy, ul. Mściwoja II 4, tel. 58 694-09-01, email: sekretariat@kartuzy.praca.gov.pl
  2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych  e-mail: iod@kartuzy.praca.gov.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji postanowień określonych w przepisach prawa podstawie na podstawie art. 6 ust 1 lit. c) RODO
  4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: podmioty uprawnione do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym organy państwowe i podmioty publiczne oraz inne podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzania danych osobowych zgodnie z zawartą umową (podmioty przetwarzające), w celu realizacji określonych w umowie usług (informatycznych, prawnych i doradczych, audytowych, niszczenia dokumentów),operator pocztowy obsługujący doręczenia przesyłek urzędowych, dostawcy usług IT.
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat zgodnie z instrukcją kancelaryjną; 25 lat w zakresie kontroli realizacji programów
  6. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania
  7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO
  8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
Wytworzył:
Udostępnił:
Hang Maciej
(2019-04-03 13:22:35)
Ostatnio zmodyfikował:
Hang Maciej
(2021-05-25 09:47:55)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 709368