Klauzula informacyjna - Osoby bezrobotne

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych – Osoby bezrobotne i poszukujące pracy

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwanym RODO) informuję, iż:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach, 83-300 Kartuzy, ul. Mściwoja II 4, tel. 58 694-09-01, email: sekretariat@kartuzy.praca.gov.pl
  2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych  e-mail: iod@kartuzy.praca.gov.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji postanowień określonych w przepisach prawa na podstawie art. 6 ust 1 lit. c), art. 9 ust 2 lit.b),h) RODO
  4. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą: wyłącznie podmioty uprawnione do ich uzyskania na podstawie obowiązujących przepisów prawa w ramach konkretnego postępowania (ZUS, Policja, komornicy itp.), minister właściwy do spraw pracy, jednostki medycyny pracy; służba BHP; ubezpieczenie NNW; zewnętrzne usługi zapewniające pracę oprogramowania Syriusz STD, SEPI; ośrodki pomocy społecznej; jednostki szkoleniowe, egzaminacyjne i realizujące studia podyplomowe; pracodawcy, banki, podmioty z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia danych (w tym świadczącym usługi prawnicze, audytowe, informatyczne, niszczenia dokumentów), jednostki prowadzące działalność pocztową, członkowie Powiatowej Rady Rynku Pracy
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 50 lat
  6. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania
  7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO
  8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
  9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
Wytworzył:
Udostępnił:
Maciej Hang
(2017-12-13 09:54:10)
Ostatnio zmodyfikował:
Maciej Hang
(2019-07-10 13:08:04)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki