Klauzula informacyjna - Monitoring wizyjny

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych – Monitoring wizyjny

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwanym RODO) informuję, iż:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach, 83-300 Kartuzy, ul. Mściwoja II 4, tel. 58 694-09-01, email: sekretariat@kartuzy.praca.gov.pl
  2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych  e-mail: iod@kartuzy.praca.gov.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji postanowień określonych w przepisach prawa na podstawie art. 6 ust 1 pkt c) RODO – zabezpieczenie bezpieczeństwa osób i mienia w obszarze objętym monitoringiem
  4. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą: wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 15 dni
  6. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania
  7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO
  8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
Wytworzył:
Udostępnił:
Maciej Hang
(2018-05-30 13:01:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Maciej Hang
(2019-07-12 12:53:51)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki