Klauzula informacyjna - Pracownicy

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych – Pracownicy

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwanym RODO) informuję, iż:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach, 83-300 Kartuzy, ul. Mściwoja II 4, tel. 58 694-09-01, email: sekretariat@kartuzy.praca.gov.pl
  2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych  e-mail: iod@kartuzy.praca.gov.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zatrudnienia, pomocy socjalnej, zapewnienia bezpieczeństwa pracy i mienia poprzez monitoring wizyjny/monitoring systemów informatycznych - na podstawie art. 6 ust 1 lit. b),c), art. 9 ust 2 lit. a), b), h) RODO oraz ustawy z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks pracy, publikacja wizerunku  na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a RODO jako zgody
  4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: medycyna pracy, służba BHP, grupowe ubezpieczenie pracownicze, banki, podmioty uprawnione do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym organy państwowe i podmioty publiczne oraz inne podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzania danych osobowych zgodnie z zawartą umową (podmioty przetwarzające), w celu realizacji określonych w umowie usług (informatycznych, prawnych i doradczych, audytowych, niszczenia dokumentów), operator pocztowy, dostawcy usług IT.
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 50 lat/10 lat, na podstawie Kodeksu Pracy a w pozostałych przypadkach do ustania przyczyn analitycznych, statystycznych oraz do momentu odwołania zgody.
  6. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania
  7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO
  8. podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
Wytworzył:
Udostępnił:
Maciej Hang
(2019-04-03 13:27:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Maciej Hang
(2019-07-10 13:07:58)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki