Klauzula informacyjna - Kandydaci do pracy

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - Kandydaci do pracy

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwanym RODO) informuję, iż:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach, 83-300 Kartuzy, ul. Mściwoja II 4; tel. 58 694-09-01, email: sekretariat@kartuzy.praca.gov.pl
  2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych  e-mail: iod@kartuzy.praca.gov.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy (art.22 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm. w zw. z art.6 ust. 1 lit. c RODO) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO.)

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 konieczna będzie Pani/Pan  zgoda na ich przetwarzanie, (art. 6 ust. 1 lit. a RODO   oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

  1. Pani/Pana dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym
  2. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres do czasu zakończenia rekrutacji lub do odwołania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych
  3. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
  4. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO
  5. podanie przez Pana/Panią danych osobowych zakresie wynikającym z Kodeksu pracy jest obowiązkowe jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym, pozostałe dane przetwarzamy za Pani/Pana zgodą na przetwarzanie
  6. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Maciej Hang
(2019-04-03 13:28:15)
Ostatnio zmodyfikował:
Maciej Hang
(2019-10-22 13:04:11)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki